Galvenie darbības virzieni

Ģeoloģiskā izpēte

Ģeoloģiskā izpēte

Jūs vēlaties izveidot savu derīgo izrakteņu atradni?
Mēs piedāvājam klientam veikt visus nepieciešamos darbus līdz derīgo izrakteņu karjera oficiāla statusa noformēšanai.

Ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskā izpēte

Mēs esam spējīgi un zinoši veikt dažādas sarežģītības ģeotehniskās izpētes darbus. Varam piedāvāt klientam piemērotākos risinājumus darbu izpildei, lai maksimāli optimizētu resursu patēriņu.

Mērniecība

Mērniecība un ģeodēzija

SIA “Ģeo Eko Risinājumi” sniedz mērniecības un ģeodēziskos pakalpojumus:

  • topogrāfiskā uzmērīšana;
  • izpildmērījumu veikšana;
  • kadastrālā uzmērīšana;
  • zemes ierīcības projekti

Ieskats darbos

Ģeoloģiskā izpēte

Karjera izpēte Kuldīgas novadā

Read More
Ģeotehniskā izpēte Lidosta

Ģeotehniskā izpēte lidostā “Rīga”

Read More
Mērniecība

Mērniecība un izpēte Kundziņsalā

Read More
Ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskā izpēte Kokneses prospektā

Read More
Ģeoloģiskā izpēte, karjeri

Perspektīvās smilts-grants atradnes izpēte

Read More

Lauceses upes topogrāfiskā uzmērīšana

Read More

Teritorijas labiekārtošanas darbi pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzērvenīte”

Read More

Privātmājas ģeotehniskā izpēte Katlakalnā

Pirms privātmājas būvniecības ir svarīgi veikt apbūves teritorijas ģeoethnisko izpēti. Tas palīdz projektēšanas gaitā izvēlēties piemērotāko pamatu veidu, tādējādi, iespējams, būtiski samazināt pamatu izbūves izmaksas. Nepieciešams veikt gan urbšanas darbus, lai noņemtu grunts paraugus un vizuāli novērtētu grunts sastāvu, gan …

Read More

Darbi uz Rīgas HES

Read More

Darbi elektrolīnijas rekonstrukcijai

Read More

Atsauksmes

Sadarbības partneri

  • Vertex Projekti
  • PBR
  • VVV Architecture
  • https://www.kvitesarchitects.com/
Zvanīt