Ietekmes uz vidi novērtējums, piesārņojošo darbību pieteikšana.

Piedāvājam pakalpojumus:

  • Paredzētās darbības pieteikšanas reģionālajā vides pārvaldē
  • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana
  • Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana
  • Piesārņojošo darbību A un B kategorijas atļauju pieteikšana reģionālajā vides pārvaldē
Zvanīt