Ģeotehniskā izpēte ir mūsu pamatnodarbošanās. Strādājam atbilstoši visiem MK noteikumiem un standartiem. Mēs esam spējīgi un zinoši veikt dažādas sarežģītības ģeotehniskās izpētes un uzraudzības darbus. Vairāk kā 15 gadu pieredze ģeotehniskās izpētes darbos. Piedāvājam klientiem piemērotākos risinājumus darbu izpildei, lai maksimāli optimizētu klientu resursu patēriņu un iegūtu pilnvērtīgu informāciju par grunts saguluma apstākļiem paredzētajā būvniecības teritorijā.
Mēs varam piedāvāt klientiem pilnu izpētes kompleksu vai arī atsevišķus ģeotehniskās izpētes pakalpojumus:

 • Zondēšanas darbi
 • Urbšanas darbi
 • Urbšanas darbi akvatorijā
 • Paraugu noņemšana
 • Laboratorijas pētījumi
 • Ģeotehniskā pārskata sagatavošana
 • Ģeotehniskā uzraudzība

Savā darbības laikā varam lepoties ar piedalīšanos ļoti dažādu projektu realizēšanā:

 • Privātmājām un daudzstāvu dzīvojamām ēkām;
 • Kioskiem un tirdzniecības centriem
 • Stāvlaukumiem un valsts galvenajiem autoceļiem
 • Kooģenerācijas stacijām
 • Ražošanas kompleksiem
 • Ostu teritorijām, lidostām un dzelzceļiem
 • Elektrolīnijām
 • Tiltiem

Ģeotehniskā izpēte un uzraudzība visu veidu projektiem. Ģeotehniskā izpēte ir būvprojektēšanas sastāvdaļa, kas būves projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā nosaka nepieciešamos būvlaukuma grunts un hidroģeoloģisko apstākļu raksturlielumus – prognozē to pārmaiņas un pārmaiņu ietekmi uz būvi.

Ja Jums ir nepieciešams uzticams partneris ģeotehniskās izpētes veikšanai, tad tas ir SIA “Ģeo Eko Risinājumi”!

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”

Ģeotehniskā izpēte
Ģeotehniskā izpēte
Ģeotehniskā izpēte
Zvanīt