Piedāvājam klientiem derīgo smilts un smilts – grants materiālu nepieciešamajos apjomos no dažādām atradnēm vairākās Latvijas vietās.
Nodarbojamies ar smilts un smilts – grants produkcijas realizāciju ilgtermiņā, slēdzot uzņēmuma līgumus.
Varam piedāvāt vairākas smilts un smilts-grants atradnes tirdzniecībai kopumā.
Veicam derīgo izrakteņu atradņu meklēšanu un pētīšanu ar konkrētiem derīgā izrakteņa materiālu īpašību parametriem, novietojumu un daudzumu.

 

Derīgo izrakteņu ieguves kārtība.

Derīgo izrakteņu ieguve
Zvanīt