Jūs vēlaties izveidot savu derīgo izrakteņu atradni?
No purvu, meža vai lauksaimniecības zemes līdz derīgo izrakteņu izstrādes karjeram.
Šādai notikumu attīstībai nepieciešams apjomīgs darbu komplekss, ko mēs pārzinām un ar ko nodarbojamies vairāk kā 10 gadus.
Mēs piedāvājam klientam veikt visus nepieciešamos darbus līdz derīgo izrakteņu karjera oficiāla statusa noformēšanai:

  • darbu programmas izstrāde
  • dokumentācijas sagatavošana
  • urbšanas darbi
  • paraugu noņemšana
  • laboratorijas pētījumi
  • derīgo izrakteņu izplatības un krājumu aprēķinu noteikšana
  • derīgo izrakteņu izplatības un krājumu aprēķinu saskaņošana VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
  • derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas projekta izstrāde
Zvanīt