Veicam grunts un gruntsūdens monitoringa pakalpojumus:

  • vides kvalitātes novērtējums
  • pazemes un virszemes ūdeņu un grunts piesārņojuma noteikšanu
  • novērošanas urbumu ierīkošanu
  • monitorings

Šis process nepieciešams, lai regulāri novērotu un analizētu esošo situāciju dabā vai objektā, apzinātu pastāvošos un potenciālos riskus, analizētu iegūtos novērojumu datus un sniegtu atbilstošus risinājumus.

Vides monitorings un ģeoekoloģiskā izpēte
Zvanīt