Veicam grunts un gruntsūdens monitoringa pakalpojumus:

  • vides kvalitātes novērtējums
  • pazemes un virszemes ūdeņu un grunts piesārņojuma noteikšanu
  • novērošanas urbumu ierīkošanu
  • monitorings

Šis process nepieciešams, lai regulāri novērotu un analizētu esošo situāciju dabā vai objektā, apzinātu pastāvošos un potenciālos riskus, analizētu iegūtos novērojumu datus un sniegtu atbilstošus risinājumus.

Zvanīt