Grunts testēšanu veicam sadarbībā ar Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija „Gruntseksperts”, kas ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā ar akreditācijas numuru LATAK-T-510 grunts un minerālmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību testēšanas jomā (pilna akreditācijas sfēra pieejama laboratorijas mājas lapā, laboratorijā pēc pieprasījuma vai LATAK mājas lapā http://www.latak.lv) un piedāvā grunts fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanu pēc 20 akreditētām testēšanas metodēm. No 2018. gada laboratorija ir arī akreditēta ūdens un grunts fizikālā un ķīmiskā testēšanā.

www.latgeolab.lv

Grunts testēšanas laboratorija
Zvanīt