Grunts testēšanu veicam sadarbībā ar Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija „Gruntseksperts”, kas ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā ar akreditācijas numuru LATAK-T-510 grunts un minerālmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību testēšanas jomā (pilna akreditācijas sfēra pieejama laboratorijas mājas lapā, laboratorijā pēc pieprasījuma vai LATAK mājas lapā http://www.latak.lv) un piedāvā grunts fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanu pēc 20 akreditētām testēšanas metodēm. No 2018. gada laboratorija ir arī akreditēta ūdens un grunts fizikālā un ķīmiskā testēšanā.

www.latgeolab.lv

Zvanīt