Privātmājas ģeotehniskā izpēte Katlakalnā

Pirms privātmājas būvniecības ir svarīgi veikt apbūves teritorijas ģeoethnisko izpēti. Tas palīdz projektēšanas gaitā izvēlēties piemērotāko pamatu veidu, tādējādi, iespējams, būtiski samazināt pamatu izbūves izmaksas. Nepieciešams veikt gan urbšanas darbus, lai noņemtu grunts paraugus un vizuāli novērtētu grunts sastāvu, gan veikt zondēšanas darbus, ieteicama CPT zondēšana. SIA “Ģeo Eko Risinājumi” ir visa nepieciešamā intelektuālā un tehniskā bāze, lai veiktu kvalitatīvu izpēti Jūsu projektējamai privātmājai.

 

Zvanīt