1. Paredzētā darbība – smilts un grants ieguve perspektīvajā smilts un smilts-grants atradnē “Jaunjurģeļi”.
 2. Paredzētās darbības vieta – īpašums “Jaunjurģeļi”, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.90820120016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820120016 un 90820120069.
 3. Ierosinātājs – SIA „DVL”, reģ.nr.40003579272, juridiskā adrese: Vecupes iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov.
 4. Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūra piemērota ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālas vides pārvaldes 11.10.2021. lēmumu Nr.KU21SI0089.
 5. Sabiedriskā apspriešana notiks no 2023.gada 24.februāra līdz 28.martam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē varēs piedalīties:
  • 5.1. klātienē 2023.gada 6.martā plkst.18:00 Smārdes pagasta pārvaldē, Jaunā iela 9, Smārde, Tukuma nov.
  • 5.2. pieslēdzoties attālināti ZOOM platformā 2023.gada 6.martā plkst.18:00. Tiešsaitē varēs uzdot jautājumu rakstveidā, uz kuriem tiks sniegta mutvārdu atbilde. Saite uz sanāksmi pirms sanāksmes tiks publicēta izstrādātājas tīmekļa vietnē https://geoeko.lv/aktuali/ un Tukuma novada tīmekļa vietnē https://www.tukums.lv/lv
 6. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes video prezentācija būs pieejama sākot ar 8.martu tīmekļa vietnē https://geoeko.lv/aktuali/. Līdz 14.martam ikvienai personai ir iespēja uzdot jautājumu par IVN ziņojumu uz e-pastuinfo@geoeko.lv, uz kuru tiks sniegta rakstveida atbilde e-pastā.
 7. Ar IVN ziņojumu elektroniskā veidā var iepazīties https://geoeko.lv/aktuali/ vai izdrukas veidā Smārdes pagasta pārvaldē (Smārdes pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Zaļkalns +371 29407243 kristaps.zalkalns@tukums.lv).
 8. Ikviena persona priekšlikumus par IVN Ziņojumu var iesniegt IVN ziņojuma sagatavotājai SIA “Ģeo Eko Risinājumi” (Ēveles iela 14 k-1 – 2, Rīga, LV-1013, tālr.29167212, e-pasts: info@geoeko.lv; https://geoeko.lv/) vai Vides pārraudzības valsts birojam (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; www.vpvb.gov.lv) līdz 2023.gada 28.martam.

PAZIŅOJUMS 21.02.2023

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS VIETA “JAUNJURĢEĻI”

IVN ZIŅOJUMS “JAUNJURĢEĻI” UN PIELIKUMI

Pieslēgties sabiedriskā apspriešana sanāksmei var ZOOM platformā:

https://us06web.zoom.us/j/81632351461?pwd=cWFRemNnUkpjbDdTWHozSjlFVEVTUT09

Meeting ID: 81632351461

Password: 2WRe1z

PREZENTĀCIJA

IVN ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PREZENTĀCIJA (VIDEO)

IVN ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS