2022.gada 18.jūlija sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols: skatīt šeit