Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts ieguve atradnes “Puškini” iecirknī “Vidus Mālnieki” – kas plānota zemes īpašuma “Vidus Mālnieki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42460020297 un  zemes īpašuma “Jelinskas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020406, Drabešu pagastā, Cēsu novadā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 11.jūlijā, plkst.17.30, izmantojot programmu MS Team.

Saite uz sanāksmi: https://teams.live.com/meet/9464095625194

Programma MS Team pieejama gan interneta pārlūkā (nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt savā datorā), gan kā atsevišķa programma. Iegūt programmu var šeit: https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-teams/download-app

Informējam, ka sanāksmes norise tiks ierakstīta.