SIA “Ģeo Eko Risinājumi” ir sagatavojusi lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiek  no 15.janvāra līdz 11.februārim (ieskaitot). Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta 22.janvārī pulksten 17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1. stāva zālē.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Lokālplānojumi, Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 4. februārim (ieskaitot) var iesniegt Alūksnes novada pašvaldībā, sūtot uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv vai klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, vai portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.”