Alūksnes novada pašvaldības dome 2024.gada 29.februārī apstiprināja SIA “Ģeo Eko Risinājumi” izstrādāto lokālplānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajā īpašumā Jaundārzu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā.