2022.gada 11.jūlija sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols: skatīt šeit