Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pabeigts un saskaņots! 410 lapaspuses darba. 1230 izdrukātas lapas!!!
Labi pastrādāts.